हैडलाइन

Trisha ladies Bar Raid Successfull by Bangur Nagar Police Station

Trisha ladies Bar Raid 

date - 13/12/18

time - 12:30 am

Khoj-been karne par 3 ladkiya Cabity se nikali gayi or 4 ladkiya Stage par kul mila kar Total 7 ladkiya arrested. Or total Waiter, Steward,Customer mila kar 18 logon par Section ne Karvahi ki hai.Dhara 294/308 ka Case liya.

Well Done (A.C.P Mandge) ( Sr.Pi.Vijay Bane )and(Pi.Vijay Sonar) and Team.

Hind Brigade News

Editor - Majid Siddique


Image Courtesy by Google


साप्ताहिक बातम्या